Home / خواندنی

خواندنی

قدمی برای شروع‌های محکم‌تر: چرا پروژه بقال‌چی متوقف می‌شود؟

«بقال‌چی» نزدیک به ۵ ماه است که فعالیت‌اش را در زمینه رسانه ویدیویی محصولات سوپرمارکتی شروع کرده است اما پس از ۵ ماه با تمام علاقه قلبی که به بقال‌چی، زمینه کاری‌اش و مخاطبانمان داریم تصمیم گرفته‌ایم که به کار بقال‌چی پایان دهیم. در این مطلب به علت‌هایی که باعث …

Read More »